Tarikh diterbitkan : 18 Dec 2022

PENYEDIAAN PETA KHAS SEBELUM DAN SELEPAS BENCANA BAGI KEJADIAN TANAH RUNTUH DI TAPAK PERKHEMAHAN FATHER'S ORGANIC FARM, BATANG KALI SELANGOR

PENYEDIAAN PETA KHAS SEBELUM DAN SELEPAS BENCANA BAGI KEJADIAN TANAH RUNTUH DI TAPAK PERKHEMAHAN FATHER'S ORGANIC FARM, BATANG KALI SELANGOR

Kerja-kerja menyiapkan data-data serta Peta Khas Sebelum dan Selepas Bencana di kawasan bencana giat dilaksanakan oleh pegawai-pegawai JUPEM Ibu Pejabat yang komited daripada Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP), Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung (BPTSM) serta Bahagian Kartografi dan GIS (BKGIS).

Peta-peta ini disediakan menggunakan imej satelit, data penggambaran UAV dan LIDAR serta data kadaster.

Peta-peta khas yang disediakan dengan kerjasama Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) ini digunakan dalam aktiviti SAR dan juga kajian pada masa hadapan.