Tarikh diterbitkan : 02 Sep 2021

PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN URUSAN TEMU DUGA JAWATAN PENOLONG JURUUKUR GRED JA29

Pemberitahuan Pelaksanaan Urusan Temu Duga Jawatan Penolong Juruukur Gred JA29 di Ibu Pejabat Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA) mulai 6 hingga 17 September 2021. Sila layari https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20200166 untuk Semakan Jadual Temu Tuga Secara Online In Situ (TSOI).