Tarikh diterbitkan : 14 Apr 2021

Perkhidmatan Janji Temu melalui Sistem Pengurusan Janji Temu Bersepadu (iAMS)

Dimaklumkan Sistem Pengurusan Janji Temu Bersepadu (iAMS) <https://www.iamsjupem.com/> dan tempahan urusan kaunter di JUPEM Perak, JUPEM Johor, JUPEM Kedah, JUPEM Selangor, JUPEM Melaka, JUPEM W.P. Kuala Lumpur/Putrajaya, JUPEM Pahang, JUPEM Negeri Sembilan dan PTG Perak telah mula beroperasi sepenuhnya. Mana-mana pihak boleh menggunakan platform ini untuk membuat tempahan janji temu dengan pegawai di agensi ini.

Sila berhubung dengan Pegawai Khidmat Pelanggan kami di talian 05-2517181 untuk sebarang pertanyaan lanjut mengenai penggunaan sistem iAMS.

Sekian, terima kasih.