Tarikh diterbitkan : 13 May 2024

JUPEM SH3/2024 : PEROLEHAN BEKALAN DAKWAT CETAK UNTUK SEKSYEN PERCETAKAN, BAHAGIAN KARTOGRAFI DAN GIS, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM (NRES)

Kod : 020601
Tempoh : 13 - 20 MEI 2024
Masa : TIADA
Taklimat : TIADA
Soalan : TIADA
Lampiran : Muat Turun