Tarikh diterbitkan : 04 Jun 2024

JUPEMKDH SH(K)1/2024: PEROLEHAN SEBUT HARGA KERJA -KERJA PENYELENGGARAAN DAN PENGUJIAN SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN KEDAH, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM (NRES)

Kod : CIDB GRED G1 KATEGORI ME02
Tempoh : 4 JUN HINGGA 13 JUN 2024
Masa : TIADA
Taklimat : 6 JUN 2024 (KHAMIS); 10 PAGI; DEWAN SERBAGUNA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN KEDAH, 1187 JALAN RAYA 09000 KULIM KEDAH
Soalan : TIADA
Lampiran : Muat Turun