Tarikh diterbitkan : 06 Sep 2023

JUPEM T7/2023 : PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI JENIS KERTAS UNTUK STOR UTAMA SEKSYEN PERCETAKAN IBU PEJABAT, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM (NRECC)

Kod : 010201
Tempoh : 6 SEPTEMBER HINGGA 27 SEPTEMBER 2023
Masa : TIADA
Taklimat : TIADA
Soalan : TIADA
Lampiran : Muat Turun