Tarikh diterbitkan : 06 Sep 2023

JUPEM T8/2023 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN, MENGANGKUT SAMPAH, PENJAGAAN SENI TAMAN SERTA LANSKAP DAN HYGIENE DI KOMPLEKS JUPEM, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM (NRECC)

Kod : 221001, 221002, 221003, 221402
Tempoh : 6 SEPTEMBER HINGGA 29 SEPTEMBER 2023
Masa : TIADA
Taklimat : 8 SEPTEMBER : 10.00 PAGI TEMPAT: JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, BILIK PERSIDANGAN, TINGKAT 15, WISMA JUPEM UKUR, JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 50578 KUALA LUMPUR
Soalan : TIADA
Lampiran : Muat Turun