Tarikh diterbitkan : 26 Apr 2024

JUPEM T5/2024: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PEMBETULAN (REMEDIAL MAINTENANCE) SISTEM KADASTER BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM (NRES)

Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106
Tempoh : 26 APRIL HINGGA 17 MEI 2024
Masa : TIADA
Taklimat : TIADA
Soalan : TIADA
Lampiran : Muat Turun