Tarikh diterbitkan : 06 Sep 2023

JUPEM T9/2023 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN ICT UNTUK SISTEM DEFENCE GEOSPATIAL MANAGEMENT (DGIM), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM (NRECC)

Kod : 210102, 210105, 210107
Tempoh : 6 SEPTEMBER HINGGA 27 SEPTEMBER 2023
Masa : TIADA
Taklimat : TIADA
Soalan : TIADA
Lampiran : Muat Turun