Tarikh diterbitkan : 24 Jun 2024

JUPEM T9/2024: PEROLEHAN MEMBEKAL PERALATAN UNTUK PLATFORM DEFENCE GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT (DGIM) DI RANGKAIAN TERBUKA FASA 2, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM (NRES)

Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210107
Tempoh : 21 JUN - 16 JULAI 2024
Masa : TIADA
Taklimat : 25 JUN 2024 (SELASA), MASA: 10.00 PAGI , TEMPAT :- JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN, BILIK MESYUARAT COMMAND CENTRE, JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 50578 KUALA LUMPUR
Soalan : TIADA
Lampiran : Muat Turun