Tarikh diterbitkan : 24 Jun 2024

JUPEM T8/2024: PEROLEHAN BEKALAN PERKAKASAN BAGI PROJEK MALAYSIAN DATUM UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM (NRES)

Kod : 100101
Tempoh : 24 JUN - 17 JULAI 2024
Masa : TIADA
Taklimat : 26 JUN 2024 (RABU), MASA: 10.00 PAGI , TEMPAT :- JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, BILIK MESYUARAT JED TINGKAT 10, JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 50578 KUALA LUMPUR
Soalan : TIADA
Lampiran : Muat Turun