Tarikh diterbitkan : 04 Jul 2024

JUPEM T13/2024 : PEROLEHAN MEMBEKAL PERALATAN, PERKAKASAN DAN PERISIAN UNTUK PLATFORM DEFENCE GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT (DGIM) DI RANGKAIAN TERBUKA FASA I, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM (NRES)

Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210107
Tempoh : 4 - 26 JULAI 2024
Masa : TIADA
Taklimat : 5 JULAI 2024 (JUMAAT), MASA: 11.30 PAGI , TEMPAT :- JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN, BILIK MESYUARAT COMMAND CENTRE, BANGUNAN UKUR, JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 50578 KUALA LUMPUR
Soalan : TIADA
Lampiran : Muat Turun